Pracownicy

ROBERT MAZUREK
  Dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury

BEATA PIEKUTOWSKA      
  Pracownik administracyjno - biurowy

ANDRZEJ ŻYŁKA      
  Grafik komputerowy
  Operator obsługi urzadzeń audio-video

TOMASZ MŁYNARCZYK 
 
Instruktor kultury, fotograf

ALDONA SADOWSKA 
  Instruktor kultury
  Pracownik administracyjno - biurowy

WOJCIECH GIL 
  Instruktor kultury, akustyk

ROMAN KOT     
  Instruktor kultury, akustyk

ARKADIUSZ KULPA      
  Opiekun Galerii "ORANŻERIA"

DANUTA SKOWRON      
  Pracownik obsługi

AGATA BRYGOŁA      
  Pracownik obsługi

AGNIESZKA PRÓCHNIEWICZ      
  Pracownik obsługi

ROBERT BLICHARZ     
  Dozorca mienia. Woźny

Działalność ROK obejmuje przede wszystkim:

* edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę
* gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
* tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
* rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych 
* prowadzenie działalności impresaryjnej i wydawniczej, współpraca z mediami lokalnymi regionalnymi i ogólnopolskimi
* promocję kultury lokalnej, współpraca w zakresie kultury z placówkami, organizacjami stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi w mieście, w kraju i za granicą

Szczegółowy zakres merytorycznej działalności ROK określają poniższe formy pracy:

*  organizacja spektakli, koncertów, wystaw, imprez
*  kursy taneczne, plastycznie i inne
*  prowadzenie tematycznych grup i kół zainteresowań
*  prowadzenie amatorskich zespołów i grup artystycznych
*  prowadzenie galerii sztuki 
*  organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii letnich i zimowych
*  zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców miasta
*  prowadzenie kina
*  prowadzenie działalności wydawniczej
© 2017 Radzyński Ośrodek Kultury