Start Biały Miś
Biały MiśLaureaci IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SATYRYCZNEGO 2015
BIAŁY MIŚ ‘’SUCHY STAW W RADZYNIU PODLASKIM ‘’


KATEGORIA LIMERYKI

- I miejsce Artur Kozłowski - nagroda w wysokości 400 zł.

- II miejsce Wojciech Wojnar - nagroda w wysokości 300 zł.

- III Elżbieta Kalarus - nagroda w wysokości 200 zł.

- Wyróżnienie Ewa Śliwińska - nagroda w wysokości 100 zł.


W związku z reorganizacją instytucji nadzorującej Konkurs „ Biały Miś”,
tegoroczna edycja przez dłuższy czas była pod znakiem zapytania.
W związku z powyższym skrócony został termin nadsyłania prac, za co gorąco     przepraszamy.
Ale jako wieloletni organizatorzy wiemy , że „Twórcza wena „ przychodzi nagle
 i jest potrzebą chwili. Dlatego wierzymy, że w ciągu dwóch najbliższych tygodni
powstaną doskonałe prace.
Pozostałe warunki regulaminu pozostają bez zmian.

REGULAMIN
VIII  OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU  SATYRYCZNEGO 
„BIAŁY  MIŚ”  w  RADZYNIU PODLASKIM

1.  Konkurs „BIAŁY MIŚ” jest ogólnopolską imprezą organizowaną w Radzyniu Podlaskim -
mieście, w którym gościł Patron wszystkich polskich satyryków Biskup Ignacy Krasicki. Organizatorem jest Radzyński Ośrodek Kultury w Radzyniu Podlaskim.
2  .Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest w dwóch kategoriach:
- rysunkowej
- literackiej
3.  W części rysunkowej warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie dowolnej ilości nigdzie niepublikowanych prac satyrycznych ( technika dowolna, format do A3 ).
4.  W części literackiej warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pięciu limeryków.
5.  Tegoroczne hasło:
„Suchy Staw’’ w Radzyniu Podlaskim
6.  Rysunki i teksty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2015 r.
na adres:
Radzyński Ośrodek Kultury 
w Radzyniu Podlaskim
ul. Jana Pawła II 4
21 – 300 Radzyń Podlaski
Do opatrzonych godłem prac należy dołączyć zamkniętą kopertę zawierającą:
- imię i nazwisko
- adres
- kontakt telefoniczny
- kontakt elektroniczny
Dopisek na kopercie „BIAŁY MIŚ”

Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Laureaci obydwu kategorii otrzymają 
nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw 
autorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac przez 
organizatora lub sponsora konkursu. Pozostałe prace odeślemy autorom, jeśli poproszą o to
pisemnie ale dopiero po wystawie pokonkursowej.
Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni 18 grudnia na uroczyste wręczenie nagród.

Dyrektor
Radzyńskiego Ośrodka Kultury
Paweł Żochowski  
BIAŁY MIŚ 2013                                                                                                       

 Laureatami ostatniego konkursu zostali:
KATEGORIA PRACE RYSUNKOWE
- I miejsce SylwiA GrzelakowskA z Jarosławia - nagroda w wysokości 700zł.
- II miejsce Konrad Wieczorkowski z Southampton (Wielka Biytania) - nagroda w
wysokości 500zl.
- III miejsce Paweł Stańczyk z Jawora - nagroda w wysokości 300zł.
Ponadto Jury postanowiło wyróżnić
 Dariuszowa Dobrowolskiego z Częstochowy
Krzysztofa Suskiego z Lubania Śląskiego
KATEGORIA LIMERYKI
- I miejsce - Wojciech Wojnari z Wrocławia, godło dySZTYCH  - nagroda w wysokości 700zł.
- II miejsce - Arturi Kozłowski z Ząbkowic Śląskich, godło CHRZĄSZCZ - nagrodę
w wysokości 500zł.
- III miejsce - Ewa Śliwińska z Radzynia Podlaskiego, godło Magdalena - nagrodę w
wysokości - 300 zł.
Jury przyznało wyróżnienia w postaci wydrukowania limeryków w „Radzyńskim Magazynie
Społeczno-Kulturalnym GROT":
-  Apoloniuszowi Bogumiłowi Ciołkiewiczowi z Białegostoku, godło BOLESTA
- Tadeuszowi Chaifemuszko z Suwałk, godło WIOLONCZELA
- Krystynie Gudel z Suchowoli, godło BARTOSZ

NAGRODZONE GRAFIKI

NAGRODZONE LIMERYKI W INFORMACJACH


 


INFORMACJE

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama