Start REKLAMA SŁUPY

REGULAMIN REKLAMY - CENNIKI

CENNIK USŁUG KOPIOWANIA I WYDRUKÓW

 

CENNIK REKLAM NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH

Za umieszczenie ogłoszeń, plakatów, reklam, itp. na słupach ogłoszeniowych
administrowanych przez Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Jana Pawła II  4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83/ 352 73 14
www.radzrok.home.pl

CZAS TRWANIA     FORMAT A4    FORMAT A3   FORMAT A2

DO 14 DNI                  50 ZŁ              100 ZŁ           200 ZŁ

DO 30 DNI                  90 ZŁ              180 ZŁ           360 ZŁ

ZRZĄDZENIE NR 1/2012
DYREKTORA RADZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
z dnia 1 marca 2012r.
W SPRAWIE ADMINISTROWANIA SŁUPAMI
OGŁOSZENIOWYMI W RADZYNIU PODLASKIM
ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352-73-14
www.radzrok.home.pl <  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >
§ 1
Na mocy „Porozumienia dotyczącego przekazania w administrowanie słupa ogłoszeń”
z dnia 14 lutego 2012r. Podpisanego ze Spółdzielnią Mieszkaniową ZACISZE
wprowadza się następujące zasady korzystania ze słupa i konsekwencji bezprawnego
umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń, itp.
Na słupach mogą być umieszczane reklamy, plakaty, ogłoszenia, itp. po uzyskaniu zgody
Dyrektora ROKiR lub pracownika przez niego upoważnionego a w przypadku
umieszczenia reklam, plakatów, ogłoszeń, itp. w celach komercyjnych po podpisaniu
stosownej umowy i dokonaniu opłaty.
Wszyscy chcący zamieścić ogłoszenie, reklamy, plakaty, itp. powinni dostarczyć je do ROKiR.
Ogłoszenia, plakaty, informacje, itp. na słupach ogłoszeniowych umieszcza pracownik ROKIR.
W wyznaczonym sektorze na tzw drobne ogłoszenia np. poszukuję …, zgubiłem …,
oddam …, wynajmę …, kupię …, sprzedam …, zatrudnię …, itp. (format A5 lub mniejszy)
można zamieszczać bez zgody Administratora.
§ 2
Za umieszczenie bez zgody Dyrektora ROKiR lub za zniszczenie legalnie zamieszczonych materiałów już zamieszczonych obowiązywać będzie opłata manipulacyjna tytułem zwrotu kosztów organizacyjnych związanych z ustaleniem osób lub podmiotów, które bezprawnie umieściły swoje materiały oraz przywrócenie porządku na słupach.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 mrca 2012r.
Dyrektor ROKiR
Zbigniew Wojtaś

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZRZĄDZENIE NR 2/2012
DYREKTORA RADZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
z dnia 1 marca 2012r.
W SPRAWIE ADMINISTROWANIA SŁUPAMI
OGŁOSZENIOWYMI W RADZYNIU PODLASKIM
ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352-73-14
www.radzrok.home.pl <"> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >;
§ 1
Na mocy „Porozumienia dotyczącego przekazania w administrowanie słupa ogłoszeń”
z dnia 15 lutego 2012r. Podpisanego ze Spółdzielnią Mieszkaniową DOM
wprowadza się następujące zasady korzystania ze słupa i konsekwencji bezprawnego
umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń, itp.
Na słupach mogą być umieszczane reklamy, plakaty, ogłoszenia, itp. po uzyskaniu zgody
Dyrektora ROKiR lub pracownika przez niego upoważnionego a w przypadku
umieszczenia reklam, plakatów, ogłoszeń, itp. w celach komercyjnych po podpisaniu
stosownej umowy i dokonaniu opłaty.
Wszyscy chcący zamieścić ogłoszenie, reklamy, plakaty, itp. powinni dostarczyć je do ROKiR.
Ogłoszenia, plakaty, informacje, itp. na słupach ogłoszeniowych umieszcza pracownik ROKIR.
W wyznaczonym sektorze na tzw drobne ogłoszenia np. poszukuję …, zgubiłem …,
oddam …, wynajmę …, kupię …, sprzedam …, zatrudnię …, itp. (format A5 lub mniejszy)
można zamieszczać bez zgody Administratora.
§ 2
Za umieszczenie bez zgody Dyrektora ROKiR lub za zniszczenie legalnie zamieszczonych materiałów już zamieszczonych obowiązywać będzie opłata manipulacyjna tytułem zwrotu    kosztów organizacyjnych związanych z ustaleniem osób lub podmiotów, które bezprawnie umieściły swoje materiały oraz przywrócenie porządku na słupach.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 mrca 2012r.
Dyrektor ROKiR
Zbigniew Wojtaś

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZRZĄDZENIE NR 3/2012
DYREKTORA RADZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

z dnia 1 marca 2012r.
W SPRAWIE OPŁATY MANIPULACYJNEJ
ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352-73-14
www.radzrok.home.pl <"> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >;
§ 1
Na mocy „Porozumienia dotyczacego przekazania w administrowanie słupa ogłoszeń”
z dnia 14 lutego 2012r. podpisanego ze Spółdzielnią Mieszkaniową ZACISZE oraz
z dnia 15lutego 2012r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową DOM wprowadza się opłatę
manipulacyjną w wysokości 50,00zł. tytułem zwrotu kosztów organizacyjnych poniesionych
w związku z ustaleniem Ogłoszeniodawców i Reklamodawców umieszczających bezprawnie
ogłoszenia i reklamy na słupach ogłoszeniowych oraz przywrócenie na nich porządku
i ponowne umieszczenie plakatów ogłoszeniodawców mających podpisaną z ROKiR
umowę na umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń, itp.
§ 2
W przypadku umieszczenia bezprawnie plakatów, reklam, ogłoszeń, itp. na powierzchni
przekraczającej 50% ogólnej powierzchni ogłoszeniowej słupów opłata manipulacyjna
będzie wynosiła: 50,00zł. x ilość słupów, na których bezprawnie umieszczono ogłoszenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 mara 2012r.

Dyrektor ROKiR
Zbigniew Wojtaś

 


INFORMACJE

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama